Paigaldus

Soojuspumba paigaldus

Soojuspumba paigaldus Termokliimast – soeta mugavalt õhksoojuspump koos paigaldusega – pakume paigaldusteenust õhk-õhk-, õhk-vesi- ja maasoojuspumpadele.

Õhksoojuspumba ise paigaldamine võib tuua kaasa palju riske, meie eksperdid tagavad professionaalse ja kvaliteetse paigalduse üle Eesti. Soojuspumpade, sh õhksoojuspumba paigalduse hind sõltub seadme liigist ja asukohast. Õhksoojuspumba standardpaigalduse hind jääb vahemikku 250€+km, õhk-vesi-soojuspumba paigaldus alates 600€+km ja maasoojuspumba paigaldus alates 1200€+km.

Lisaks pakume maakütte kollektori paigaldust alates 2.5€+km/jm

Küttesüsteemide paigaldus sisaldab juba kohale sõitu, töötunde, vajalikke materjale ning ka ülevaatlikku koolitust seadme kasutusvõimalustest.

Telli soojuspump koos paigaldusega.

Õhk-õhk soojuspumba ja õhukonditsioneeri paigaldus

Professionaalne ja kiire õhksoojuspumba paigaldus Termokliimast.

Pakume soodsat soojuspumba paigaldust üle Eesti.

Standardpaigaldus 250 €+km

Õhukonditsioneeri ja õhk-õhk soojuspumba paigaldus sisaldab järgmiseid töid:

1) kohalesõit vastavalt valitud paigalduskohale ja selleks kuluvad töötunnid (juurdepääs peab olema tagatud),
2) toote lahtipakkimist,
3) õhksoojuspumba paigaldust kuni 2,5 m kõrgusele (siseosa),
4) sise- ja välisosa vahelist ühendustoru ja elektrikaablit kuni 5 m,
5) välisosa seinakinnitust, vibratsioonikaitset, kummipukse ning paigaldust,
6) plastikust katet torudele/juhtmetele (karbik) 2 m, avakatet, kondensatsiooniveevoolikut,
7) ühe (kuni 50 cm paksuse) seina läbimist, v.a armeeritud betoon, maakivi, paas, punane tellis jms (kokkuleppel),
8) elektertoidet: sise- või välisosa ligiduses kuni 2,5 m kaugusel,
9) koolitust, seadme põhifunktsioonide tutvustamist,
10) kulumaterjale standardpaigaldusele,
11) seadme testimist.

Lisatasu eest (vajadusel):
1) välisosa maakinnitus ehk õhksoojuspumba maaraam,
2) kiviplaat välisosa alla,
3) pikem torustik, pikem karbik,
4) elektritoite toomine seadmeni,
5) elektrikilpi automaadi paigaldus ja kaabli vedu seadmeni,
6) tõstuki kasutamine (kokkuleppel),
7) teemantpuurimine – armeeritud betoon, maakivi, paas, punane tellis jms (kokkuleppel),

Lisamaterjalide vajaduse ja kulu selgitab välja paigaldaja koostöös tellijaga.

Õhk-vesi-soojuspumba paigaldus

Õhk-vesi-soojuspumba paigaldus on iga objekti puhul erinev, kuid keskmiselt on soojuspumba paigalduse hind 900 €+km

Õhk-vesi soojuspumba standardpaigaldus sisaldab:
Sise- ja välisosa vaheline torustik kuni – 7 jm.
Sise- ja välisosa vaheline sidekaabel (5×2,5mm) kuni – 7 jm.
Kliimaseadme välisosa kandev seinakonsool  + vibratsioonipuksid – 1 kmpl.
Ø65 mm ava puurimine välisseina kuni 50cm (va. punane tellis, paas, betoon ja maakivi) – 1 tk.
Ilukarbik torustiku katmiseks kuni – 2 jm.
Lõõts/lõdvik  50cm – 1tk.
Paigaldust kuni 1m kõrgusele – 1tk.
Puurava ilukate – 1 tk.
Horisontaalnurka –  1tk
Kütteseadme seadistamist – 1tk
Kütte ja tarbevee torustiku (AlPex) paigaldust katlaruumis – 1tk
Transport objektile – 1tk.

Õhk-vesi soojuspumba standardpaigaldus ei sisalda:
Väljavõttete tegemist olemasolevale süsteemile
Kaitseautomaati elektrikilbis
Toitekaablit ja selle paigaldust
Tarbevee andurit
Kütte- ja tarbevee torustiku isoleerimist
Kütteringi ja tarbevee tsirkulatsioonipumpa
Tõstuki renti
Üldehitustöid
Projektdokumentatsiooni ja teostusjooniseid

Vajadusel lisatasu eest:
1) soojuspumba maaraam;
2) üle 5 m pikkune ühendus välis- ja siseosa vahel, üle 5 m pikkune elektrikaabeldus, torustiku ja kaabelduse katmine karbikuga, teemantpuurimine, tõstuki kasutamine ja muud objekti eripärast tingitud tööd.

Lisamaterjalide vajaduse ja kulu selgitab välja paigaldaja koostöös tellijaga.

Maasoojuspumba paigaldus

Maasoojuspumba paigaldus sisaldab sarnast paigaldust kui õhk-vesi-soojuspumba paigaldus. Maasoojuspumba paigaldusele lisandub küttekollektori paigaldus ja sellele kaasnevad lisateenused.

Maasoojuspumba paigaldus alates 1200 €+km.

Pöördu Termokliima ekspertide poole, et uurida täpsemalt maasoojuspumba paigaldamise hinda ja vajaminevaid töid.

Maasoojuspumba standardpaigaldus sisaldab:
Maakontuuri täitmist – 1tk
Kütteseadme seadistamist – 1tk
Kütte ja tarbevee torustiku (AlPex) paigaldust katlaruumis – 1tk
Transport objektile – 1tk.

Maasoojuspumba standardpaigaldus ei sisalda:
Väljavõttete tegemist olemasolevale süsteemile
Kaitseautomaati elektrikilbis
Toitekaablit ja selle paigaldust
Tarbevee andurit
Kütte- ja tarbevee torustiku isoleerimist
Kütteringi ja tarbevee tsirkulatsioonipumpa
Üldehitustöid
Projektdokumentatsiooni ja teostusjooniseid

Enne soojuspumba paigaldust

Õhksoojuspumpade paigaldus eeldab väikesed ettevalmistusi tellija poolt. Pea meeles järgmised soovitusi, et soojuspumba paigaldus sujuks ootuspäraselt:

1) kui paigaldaja saabub, peab soojuspump asuma paigaldamiseks valitud ruumis (nt tehnoruum, kelder, garaaž),
2) välisosa ja siseosa paigaldamiseks peavad olema pinnad ettevalmistatud vastavalt kokkuleppele.

Kui ettevalmistavad tegevused ei ole eelnevalt tehtud, siis võib tööde teostaja küsida lisatasu ooteaja eest.

Välisosa paigaldamine toimub maapinnal (kuni 1,5m kõrgusel).

Klient vastutab olemasoleva tarbitava vooluvõimsuse sobivuse eest.

Kliendil on kooskõlastus maja omaniku/ ühistu ja/või muinsuskaitsega.

Kui teil on küsimusi meie toodete ja teenuste kohta, võtke meiega ühendust.